Żwirownie

Żwirownie

Firma Kruszmaks posiada na terenie województwa łódzkiego żwirownie Sierzchowy, Wiechnowice, oraz Zubki Duże. Od wielu już lat zajmuje się wydobyciem piasku i żwiru, które zgodnie z polskim prawem określane są mianem kopalin pospolitych. W pobliżu kopalni Wiechnowice znajduje się zakład przeróbczy piasku.  Wykorzystywane są one jako kruszywa drogowe do utwardzania terenu, piasek do murowania, wylewki, bądź jako składnik przy produkcji betonu . Żwiry płukane stosujemy do drenażu i produkcji betonu. Z uwagi na metodę stosowaną przy pozyskiwaniu tych surowców, żwirownie zaliczane są do kopalni odkrywkowych i dlatego podlegają urzędom górniczym, które zajmują się przemysłem wydobywczym.

Nasza firma posiada wszelkie wymagane prawem geologicznym i górniczym koncesje. Od 2013 roku mamy prawo do wydobywania kruszyw ze złoża Wiechnowice, a od 2017 do złoża Zubki Duże

Przy wydobyciu piasku i żwiru stosujemy koparki, ładowarki i samochody samowyładowcze. Posiadamy odpowiednie zaplecze sprzętowe, które zapewnia uzyskanie produktu wysokiej jakości. Pozwala ono na produkcję kruszyw w ilościach, które zaspokajają potrzeby zarówno naszej własnej produkcji betonu, jak i okolicznych inwestycji budowlanych. Klient otrzymuje kruszywa w postaci:

  • żwiru płukanego 2-8, 8-16.
  • piasku płukanego 0-2.
  • piasku naturalnego.

Oferujemy też dostawę własnym transportem.