Sprzedaż betonu i kruszyw naturalnych

Firma Kruszmaks jest prężnie rozwijającą się od 2008 roku firmą, która stara się w pełni wykorzystać cały swój potencjał. Centrum jej działalności stanowi wydobycie oraz sprzedaż kruszyw naturalnychbetonu, który sama produkuje. W ramach tej działalności obsługuje głównie osoby prywatne i firmy budowlane zlokalizowane w powiatach rawskim i tomaszowskim województwa łódzkiego. Jednakże nieustanna obserwacja rynku oraz bliska współpraca z Klientami spowodowały szersze spojrzenie na posiadane zasoby i rozszerzenie zakresu działań o transport rzeczy oraz świadczenie usług maszynami budowlanymi. Ta ciągła chęć rozwoju przyczyniła się również do podjęcia się realizacji projektu rekultywacji terenów po eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Zubki Duże – dz. nr 61”. W tym wyrobisku są składowane odpady, których pozyskaniemodzyskiem zajmuje się też firma Kruszmaks.

Produkcja betonu

produkcja betonu

Oferujemy Państwu beton w niezwykle atrakcyjnych cenach, gdyż wyprodukowany jest z użyciem własnych kruszyw naturalnych.

Żwirownie

Żwirownie

Posiadamy prawo do wydobycia ze złoża Wiechnowice piasku oraz żwiru, kruszyw wykorzystywanych do utwardzania terenu.

Odbiór odpadów

Odbiór odpadów

Zajmujemy się odbiorem i recyklingiem odpadów, które następnie składujemy w wyrobiskach kopalni w procesie rekultywacji.

Wydobycie piasku i żwiru – droga do rozwoju

W naszej firmie stawiamy na rozwój. Dotyczy to przedsiębiorstwa jako całości, jak też poszczególnych jego części. Rozwijamy nowe gałęzie działalności. Rozpoczynaliśmy od wydobycia piasku żwiru, dzięki którym rozwinęliśmy produkcjęsprzedaż betonu, a teraz zajmujemy się odbiorem odpadów, które w naszych kopalniach składujemy. Każdy etap rozwoju poprzedzony był uzyskaniem odpowiednich zezwoleń oraz inwestycjami w sprzęt.

Zmiany zachodzące w naszej firmie to okazja również dla naszych pracowników do podnoszenia kwalifikacji i inwestycję we własny rozwój. Dzięki szkoleniom rozwijają swoje umiejętności i zdobywają nowe certyfikaty oraz zaświadczenia rozszerzające zakres czynności, które mogą wykonywać. Staramy się ich w tym wspierać, gdyż dzięki ich rozwojowi zyskuje również firma.