Odpady

Odpady

Składowanie i transport

Zajmujemy się składowaniem odpadów w wyrobiskach naszych kopalni. Jest to forma połączenia recyklingu z rekultywacją terenu. Zgodnie z otrzymanymi zezwoleniami możemy dokonywać odzysku odpadów, a następnie w ramach ich składowania wypełniać wyrobisko według wytycznych oraz norm określonych odpowiednimi przepisami prawa. Nasza firma podjęła się rekultywacji biologicznej terenu o powierzchni 3,39 ha, w związku z powyższym mamy prawo do pozyskiwania również ustabilizowanych komunalnych odpadów ściekowych.

Naszym Klientom oferujemy transport wyrobów przeznaczonych do recyklingu, gdyż posiadamy w tym względzie wymagane prawem zezwolenie. Mamy też odpowiednio przygotowane samochody ciężarowe. Zapraszamy do współpracy firmy wytwarzające odpady określone w decyzji Marszałka Województwa Łódzkiego, wśród których znajdują się:

 • odpady z wydobywania kopalin,
 • odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu,
 • odpadowe piaski i iły
 • stałe osady z mycia i czyszczenia, w tym również buraków,
 • ziemia sucha, ziemia mokra razem z kamieniami,
 • żużle granulowane z pieców szybowych i obrotowych,
 • żużle odlewnicze,
 • zużyte formy,
 • wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły,
 • ziemia, piasek i miał z czyszczenia wagonów dostarczających złom,
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • gruz ceglany,
 • minerały,
 • odpady z przesiewu i z przepału kamienia wapiennego,
 • żużle,
 • mieszanki popiołowo-żużlowe,
 • żużle z wielkopiecowych i stalowniczych procesów wytapiania.